28 Feb 2011

Tom kjører fisk mens han snakker i mobilen. Han trodde det var en kelt, men det var en springer

No comments:

Post a Comment