28 Feb 2011

River Dee februar 2011

Scotland here we come

Endelig er vi der

Valdene vi fisket på


Her bodde viTom binder noen superfluerJean med fiskVeien til Woodend er bra skiltet. Den er bare noen hundre meter.


Fra Moral Pool på WoodendEn liten kelt som ble satt ut igjen

A man and his dog

Tom kjører fisk mens han snakker i mobilen. Han trodde det var en kelt, men det var en springer

Min første springer i 2011


Her må det være en nordmann i nærheten

Stein Tore og Fredrik i Moral hut

Utenfor Greenlands

Lunsj tid