28 Feb 2016

River Dee Februar 2016

Disse bildene ble tatt av Sean Stanton – ghillien på Carlogie og Ballogie den 30. desember 2015.

Denne flommen er noe av det verste som har skjedd i dette området.
En flomstein viste et merke på flommen i 1936 og hele flomsteinen var nå under vann. Hytter og hus ble tatt og elvebredden ble voldsomt rasert. Og elva ble nok helt forandret. Hotspotene vi hadde har flyttet på seg så det blir som å komme til en ny elv.
Vi fikk ikke en eneste fisk denne uka...

Før flommen
 
Etter flommen
 


Må nesten ha med et frokostbilde denne gangen også :-)

I hytta i Bridge Pool ser en tydelig vannstanden under flommen. Langt over ovnen.

Før 2015/2016 var vannstanden den høyeste målt i 1937

Craig og David


Gannet


Denne fikk heller ikke fisk...